Rada nadzorcza OT Logistics wybrała także Artura Szczepaniaka, dotychczasowego, wieloletniego członka rady nadzorczej, na przewodniczącego rady i Kamila Jedynaka - dotychczasowego członka rady nadzorczej - na wiceprzewodniczącego rady OT Logistics.

Ponadto rada nadzorcza OT Logistics powołała do składu zarządu z dniem 1 września Piotra Ambrozowicza i powierzyła mu funkcję wiceprezesa.

Grupa OT Logistics świadczy usługi transportowe, spedycyjne i logistyczne w Polsce i Europie Środkowej oraz Zachodniej. Ma dominującą pozycję w transporcie wodnym śródlądowym w Polsce (ponad 80% rynku) i na terenie środkowo-wschodnich Niemiec (ponad 40% rynku). Spółka zadebiutowała na głównym rynku GPW w lipcu 2013 r. W 2014 r. do grupy dołączyły C.Hartwig Gdynia i jej spółki zależne oraz Bałtycki Terminal Drobnicowy Gdynia.