Strata netto ogółem wyniosła 16,77 mln zł wobec 9,93 mln zł rok wcześniej.

Strata operacyjna wyniosła 2,88 mln zł wobec 4,46 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 785,51 mln zł w I poł. 2015 r. wobec 828,68 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto z działalności kontynuowanej w I poł. 2015 r. wyniosła 10,88 mln zł wobec 4,69 mln zł straty rok wcześniej. Jednostkowa strata netto ogółem wyniosła 18,96 mln zł wobec 4,69 mln zł rok wcześniej.

Grupa kapitałowa Alma Market prowadzi działalność w następujących obszarach: sprzedaż detaliczna artykułów żywnościowych, sprzedaż detaliczna odzieży i obuwia, sprzedaż hurtowa granulatów tworzyw sztucznych, folii, oraz pozostałych artykułów chemicznych w tym wyrobów z tworzyw sztucznych i chemikaliów, działalność w branży nieruchomości w zakresie obsługi nieruchomości i ich wynajmu, a także realizacji projektów developerskich.