W dniu wydania rekomendacji kurs wynosił 4,59 zł. W poniedziałek o godz. 11-ej za akcję płacono 4,55 zł.

Broker prognozuje, że Colian wypracuje w 2015 roku 911 mln zł przychodów, 102,1 mln zł EBITDA oraz 57,3 mln zł zysku netto.