Dotychczas centra wizowe opłatę za swoje usługi przyjmowały w białoruskich rublach, natomiast opłatę konsularną - w walucie obcej. Teraz rozliczenia w dolarach czy euro zostały zakazane. Centra wizowe zastanawiają się, jak rozwiązać kwestię rozliczeń z konsulatami, dla których przyjmowały wnioski wizowe od Białorusinów.

Mińskie media poinformowały, że pracę wstrzymały centra pośredniczące w wydawaniu wiz Litwy, Hiszpanii i Grecji. Polski ten problem na razie nie dotyczy. Obecnie bowiem polskie wizy wydawane są wyłącznie w konsulatach. Jednak w 8 największych białoruskich miastach w niedalekiej przyszłości zostaną uwtorzone także centra pośredniczące w wydawaniu polskich wiz. Pomogą rozładować kolejki przed konsulatami.