„Zmniejszenie dynamiki sprzedaży w trzecim kwartale wynika głównie ze spadku cen aluminium na rynkach światowych" – czytamy w komunikacie.

W trakcie trzeciego kwartału 2015 roku koniunktura na rynku nadal sprzyjała największym segmentom grupy kapitałowej. Zgodnie z szacunkami najwyższą dynamikę osiągnie Segment Systemów Aluminiowych (14%). Segment Opakowań Giętkich oraz Segmentu Usług Budowlanych zanotują ok. 10% wzrost sprzedaży a Segment Wyrobów Wyciskanych zwiększy swoją sprzedaż o 8%. Jedynym segmentem notującym niewielki spadek był Segment Akcesoriów Budowlanych z ok. 4% mniejszą sprzedażą w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, podano w informacji.

„Rentowność operacyjna utrzymuje się na wysokim poziomie, co przekłada się na uzyskanie porównywalnych z zeszłym rokiem wyników z działalności operacyjnej. (…) Saldo działalności finansowej (koszty odsetek, różnice kursowe na wycenie pozycji bilansowych, w tym kredytów walutowych) będzie miało wynik ujemny i wyniesie ok. 3 mln zł, (w trzecim kwartale 2014 roku saldo wyniosło -2,2 mln zł)" – czytamy dalej.

Na koniec września 2015 roku dług netto grupy kapitałowej wyniesie ok. 300 - 310 mln zł, podano również.

Prognoza została przygotowana w oparciu o następujące założenia:

3 kwartał 2014   3 kwartał 2015(prognoza)   Zmiana

średni kurs EUR/PLN w kwartale 4,18   4,19   0%

średni kurs USD/PLN w kwartale 3,15   3,76   +19%

średnia cena aluminium 3M w kwartale 2008 USD/t   1625 USD/t   -19%

Grupa Kęty S.A. jest spółką dominującą grupy kapitałowej, która działa w pięciu obszarach biznesowych: produkcji profili aluminiowych, projektowania i produkcji systemów architektonicznych oraz zewnętrznych rolet aluminiowych, produkcji opakowań giętkich, usług budowlano-montażowych w zakresie fasad aluminiowych oraz produkcji akcesoriów do montażu okien i drzwi.