W przeprowadzonej ofercie prywatnej BVT S.A. pozyskało 800 tys. zł. Cena emisyjna akcji, uwzględniając przeprowadzony w lipcu br. split w stosunku 1:50, wynosiła 0,80 zł za sztukę. 

Środki z emisji zostały przeznaczone głównie na nabywanie kolejnych pakietów wierzytelności oraz obsługę już wcześniej zakupionych, podano.

"Przygotowując się do debiutu na rynku NewConnect, zarząd realizował kolejny etap, który został zawarty w strategii rozwoju spółki od samego początku jej działalności. Zdaję sobie sprawę, że specyfika rynku wierzytelności wymaga elastyczności, która musi objawiać się także w posiadanych możliwościach dotyczących pozyskiwania środków finansowych (…) Debiut na rynku NewConnect zwiększy także naszą wiarygodność biznesową na rynku wierzytelności i pozwoli nam umacniać pozytywny wizerunek wśród partnerów biznesowych" - powiedziała prezes BVT Katarzyna Szuba, cytowana w komunikacie.

W 2014 r. BVT osiągnęło 822 tys. zł zysku netto przy przychodach sięgających 2,5 mln zł.

Głównym akcjonariuszem BVT jest notowana na rynku NewConnect spółka Kupiec, która posiada akcje stanowiące 45,12% udziału w kapitale zakładowym oraz 46,12% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu.