Zysk operacyjny wyniósł 43,87 mln zł wobec 36,56 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 538,92 mln zł w III kw. 2015 r. wobec 535,45 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2015 r. spółka miała 71,05 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 57,19 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 465,33 mln zł w porównaniu z 1 412,92 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2015 r. wyniósł 60,84 mln zł wobec 55,93 mln zł zysku rok wcześniej.

Amica jest producentem sprzętu AGD, notowanym na warszawskiej giełdzie od 1997 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2,02 mld zł w 2014 r.