Zysk operacyjny wyniósł 6,87 mln zł wobec 5,8 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 219,81 mln zł w III kw. 2015 r. wobec 199,32 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2015 r. spółka miała 13,81 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 14,94 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 526,18 mln zł w porównaniu z 700,6 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2015 r. wyniósł 8,49 mln zł wobec 7,25 mln zł zysku rok wcześniej.

Mirbud S.A. działa przede wszystkim jako generalny wykonawca lub generalny realizator we wszystkich segmentach budownictwa. Od 2008 r. spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie. W 2014 r. spółka miała 971,60 mln zł skonsolidowanych przychodów.