"Konsekwentnie realizujemy nasz plan debiutu na GPW. Miesiąc wcześniej przedstawiliśmy inwestorom charakterystykę działalności Lokum Deweloper, strategię rozwoju i plany finansowe, zakładające utrzymanie wysokiej na tle sektora rentowności netto. Teraz powracamy z naszą ofertą publiczną, korygując jednocześnie cenę maksymalną akcji, co wynika bezpośrednio z trudnej sytuacji na giełdzie" – powiedział prezes spółki Bartosz Kuźniar, cytowany w komunikacie.

Dodał, że środki jakie spółka zamierzamy pozyskać z emisji akcji będą niższe od pierwotnie zakładanych, ale kierunek i zakres planów inwestycyjnych nie zmieniają się. "W razie potrzeby będziemy korzystać z innych źródeł finansowania. Nasze zadłużenie netto jest na relatywnie niskim poziomie – na koniec trzeciego kwartału wyniosło niespełna 18 mln zł – stąd dostępne są dla nas różne możliwości – dodał prezes.

Oferta publiczna akcji Lokum Deweloper obejmuje do 5 000 000 nowych akcji. Środki z oferty grupa Lokum zamierza przeznaczyć na zwiększenie skali działalności, w tym przede wszystkim zakup działek we Wrocławiu lub w Krakowie pod projekty deweloperskie oraz na pokrycie części wydatków związanych z ich realizacją.

Oferta jest skierowana do krajowych inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych. Przewiduje się, że inwestorom indywidualnym zaoferowanych zostanie łącznie do ok. 15% akcji oferowanych.

Zapisy w transzy inwestorów indywidualnych będą przyjmowane od 20 do 24 listopada 2015 r. Zapisy będzie można składać w punktach obsługi klienta Millennium DM, DM mBanku, DM PKO BP, DM BOŚ, DM BZ WBK, BM Banku BPH oraz BM Alior Banku.

"Cena emisyjna akcji zostanie opublikowana 25 listopada, po zakończeniu procesu budowy księgi popytu. Cena ta będzie jednakowa dla obu transz i nie wyższa od ceny maksymalnej. Również 25 listopada opublikowana zostanie ostateczna liczba akcji oferowanych, w tym ich liczba w poszczególnych transzach. Akcje zostaną przydzielone inwestorom 2 grudnia" - podała spółka.Lokum

Deweloper to deweloper mieszkaniowy z Wrocławia. Od grudnia 2014 r. jego obligacje są notowane na rynku Catalyst.