"Intencją tego zarządu jest płacić dywidendę. Jej wymiar trudno na razie przesądzić" - powiedział Stypułkowski podczas konferencji prasowej.

"Poziom wyposażenia kapitałowego banku wskazywałby na to, że przesłanki do wypłaty dywidendy są i w najbliższych tygodniach dyskusję będziemy z zarządem i akcjonariuszem w tej sprawie będziemy prowadzili" - dodał.

W kwietniu 2015 r. akcjonariusze mBanku zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za rok 2014, podała instytucja. Z zysku wysokości 1 174 096 218 zł bank przeznaczył 50 000 000 zł na fundusz ogólnego ryzyka, 406 523 549 zł na kapitał zapasowy, zaś pozostałą część zysku w kwocie 717 572 669 zł pozostawił niepodzieloną.

Z zysku za 2013 rok bank przeznaczył na dywidendę 716,98 mln zł, tj. 17 zł na akcję.

mBank (dawniej BRE Bank) należy do czołówki uniwersalnych banków komercyjnych w Polsce. Strategicznym akcjonariuszem mBanku jest niemiecki Commerzbank. Bank jest notowany na GPW w 1992 roku. Aktywa razem banku wyniosły 123,52 mld zł na koniec 2015 r.