Zysk netto sektora bankowego wyniósł 13 095 mln zł w okresie styczeń-grudzień 2015 r. wobec 15 864 mln zł rok wcześniej, poinformował Narodowy Bank Polski (NBP).

Wynik z działalności bankowej wyniósł 55 763 mln zł, tj. spadł o 3,2 proc. r/r, zaś wynik z działalności operacyjnej spadł o 19,7 proc. r/r do 16 079 mln zł.

Wynik z odsetek spadł o 5,1 proc. r/r do 35 204 mln zł.

Koszty działania banków zwiększyły się o 11,4 proc. r/r do 30 199 mln zł na koniec grudnia 2015 r., podał także NBP.

Odpisy z tytułu utraty wartości aktywów finansowych spadły do 7 015 mln zł, tj. o 15,8 proc. rok do roku.

>>> Czytaj też: Wcześniejsze szacunki były zbyt optymistyczne. Banki stracą 92 mld zł