Grupa Kęty

Grupa Kęty prognozuje 2 145 mln zł skonsolidowanych przychodów w 2016 roku wobec 2 027 mln zł szacowanych za ub.r. (+6% r/r) oraz 245 mln zł zysku netto w tym roku, wobec 207 mln zł w 2015 r. (+18% r/r), podała spółka. Czytaj więcej >>>>   

Pomimo rekordowego poziomu inwestycji zarząd Grupy Kęty podtrzymuje decyzję o zwiększeniu wskaźnika wypłaty dywidendy do 60% skonsolidowanego zysku netto, podała spółka. Czytaj więcej >>>>   

Grupa Kęty rozważa dwa kierunki potencjalnych akwizycji: w Segmencie Wyrobów Wyciskanych przedmiotem zainteresowania są podmioty o przychodach na poziomie do 50 mln euro, a w Segmencie Systemów Aluminiowych - do 20 mln euro, podała spółka. "Zarząd rozważa dwa kierunki potencjalnych akwizycji: w Segmencie Wyrobów Wyciskanych – mogą one dotyczyć rozwoju dotychczasowych lub nabycia nowych kompetencji w zakresie obróbki profili oraz produkcji komponentów na bazie profili aluminiowych. Potencjalne projekty mogą dotyczyć podmiotów o przychodach ze sprzedaży na poziomie do 50 mln euro. W Segmencie Systemów Aluminiowych – mogą one dotyczyć rozwój geograficznego lub produktowego na nowych rynkach. Potencjalne projekty mogą dotyczyć podmiotów o przychodach ze sprzedaży na poziomie do 20 mln euro" - czytamy w komunikacie.

Grupa Kęty sfinansuje ewentualne akwizycje gotówką lub długiem, nie planuje natomiast emisji akcji ani obligacji, poinformował ISBnews członek zarządu Adam Piela. "Wszystko zależy od wielkości takiego podmiotu [do przejęcia]. Inwestycja 20 mln euro to jest coś, co na pewno możemy wziąć na swoje książki" - powiedział Piela w rozmowie z ISBnews. Przy inwestycji rzędu 50 mln euro spółka rozważy kredyt, ale podpisanie umowy w sprawie takiego finansowania zależeć będzie od kilku czynników, w tym zaproponowanych przez banki marż i decyzji akcjonariuszy w sprawie wypłaty dywidendy. "Póki co, na pewno nie mamy żadnych planów emisji akcji, emisji obligacji również nie" - dodał członek zarządu.

PGNiG 

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) szacuje skonsolidowany wynik operacyjny EBITDA całego 2015 roku na poziomie ok. 6,1 mld zł przy szacowanych skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży w wysokości 36,5 mld zł, podała spółka. W samym IV kw. ub. roku na poziomie grupy PGNiG mogło zanotować wynik EBITDA w wysokości ok. 0,77 mld zł przy przychodach na poziomie ok. 9,77 mld zł.  Czytaj więcej >>>>  

Infovide-Matrix 

DahliaMatic - spółka zależna Infovide-Matrix - zawarła z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) umowę na usługi asysty technicznej i konserwacji programów Oracle, podała spółka. Łączne wynagrodzenie netto wyniesie 20,34 mln zł. Umowa nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku lub terminu, podano także.  

Benefit Systems 

Zarząd Benefit Systems przyjął politykę dystrybucji zysków na lata 2016-2019, która zakłada przeprowadzenie w każdym roku skupu akcji własnych o wartości co najmniej połowy zysku netto spółki za poprzedni rok obrotowy, podała spółka. Polityka dystrybucji zysków będzie obowiązywać począwszy od zysku za 2015 rok. Czytaj więcej >>>>  

Pani Teresa Medica 

Pani Teresa Medica złożyła do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wniosek o zezwolenie na zniesienie dematerializacji wszystkich akcji, podała spółka. "W celu wykonania uchwały nr 3/2016 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki z dnia 10 lutego 2016 roku w przedmiocie zniesienia dematerializacji akcji spółki, spółka wystosowała do Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o udzielenie zezwolenia na przywrócenie akcjom Pani Teresa Medica S.A. formy dokumentu, tj. zniesienie dematerializacji wszystkich zdematerializowanych akcji spółki,tj.:
a) 1 332 900 akcji zwykłych na okaziciela Serii A²;
b) 285 000 akcji zwykłych na okaziciela Serii B;
c) 123 077 akcji zwykłych na okaziciela Serii C" – czytamy w komunikacie.

PKP Cargo   

Rada nadzorcza PKP Cargo wszczęła postępowanie kwalifikacyjne na członka zarządu ds. finansowych, członka zarządu ds. handlowych i członka zarządu ds. operacyjnych, podała spółka. "Termin przyjmowania zgłoszeń mija 14 marca br. o godz. 10.00. Miejscem składania zgłoszeń jest siedziba doradcy rekrutacyjnego" - czytamy w komunikacie. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami dopuszczonymi do dalszego postępowania odbędą się w dwóch turach: 21-23 marca br. oraz 30-31 marca br.  

Ergis 

Ergis odnotował 37,13 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2015 r. wobec 1,44 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Czytaj więcej >>>>   

CEZ 

Reaktory 1 i 2 należącej do CEZ elektrowni jądrowej Dukovany będą dostarczać energię elektryczną od 13 lutego, podała spółka. Reaktor 1 osiągnął minimalny kontrolowany poziom mocy i został uruchomiony 11 lutego 2016 r. Zarówno reaktor 1, jak i reaktor 2 są obecnie w fazie rozruchu. "Oczekiwane jest rozpoczęcie dostawy energii elektrycznej z obu bloków w sobotę, 13 lutego 2016 r. Od tego momentu reaktory osiągną moc nominalną" - czytamy w komunikacie. 

Wielton 

Wielton otworzył Centrum Badawczo-Rozwojowe (CBR) w Wieluniu, będące zapleczem inżynieryjno-naukowym dla tworzenia innowacyjnych rozwiązań technologicznych i wsparcia rozwoju produktów grupy. Inwestycja kosztowała ok. 22 mln zł i przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności i efektywności Wieltonu, poinformował prezes Mariusz Golec. Czytaj więcej >>>>  

Wielton zarejestrował spółkę zależną Wielton GmbH w Niemczech, w celu zwiększenia i rozszerzenia sprzedaży na terenie Niemiec, Austrii oraz Szwajcarii, podał Wielton. Czytaj więcej >>>> 

LS Tech-Homes 

LS Tech-Homes podpisał umowę o wartości 11,8 mln zł na dostawę innowacyjnych materiałów budowlanych do montażu 130 mobilnych domków turystycznych w chorwackim mieście Omis, poinformowała spółka. "Kontrakt LS Tech-Homes z chorwacką spółką Multi Mobile Cube, należącą do polskiej firmy Bungalow S.A., oferującej luksusowe domki do wynajęcia w Chorwacji, obejmuje realizację 130 mobilnych obiektów turystycznych" - czytamy w komunikacie. To kolejna umowa LS Tech-Homes z Multi Mobile Cube. W 2015 roku realizowano kontrakt na panele konstrukcyjne do montażu 40 domków. 

PKN Orlen, PKP Cargo  

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) przedłużył o cztery miesiące termin na zakończenie postępowania dotyczącego przejęcia przez PKP Cargo kontroli nad Orlen KolTrans oraz nabycia części mienia Euronaft Trzebinia. W tej sprawie niezbędne jest przeprowadzenie badania rynku, poinformował Urząd. Czytaj więcej >>>>  

Grupa Lotos 

Grupa Lotos inwestuje w instalacje koksowania w ramach Projektu EFRA. Dzięki nowym instalacjom rafineria Grupy Lotos w Gdańsku zamiast oleju opałowego wyprodukuje więcej paliw motorowych spełniających wszystkie normy ekologiczne oraz koks, poinformowała spółka. "Grupa Lotos dzięki realizacji Projektu EFRA zaprzestanie produkcji uciążliwego dla środowiska ciężkiego oleju opałowego (COO) powstającego w procesie przerobu ropy naftowej" - czytamy w komunikacie. W przyszłej instalacji koksowania zostaną zastosowane unikatowe, rzadko spotykane na świecie, rozwiązania proekologiczne, które sprawią, że jego produkcja będzie w maksymalnym stopniu bezpieczna dla środowiska. "Naszą ambicją jest, aby po uruchomieniu instalacji koksowania nie zwiększyło się oddziaływanie rafinerii na środowisko, i to zarówno, jeśli chodzi o zanieczyszczenie powietrza, jak i komfort naszych sąsiadów. Dlatego zdecydowaliśmy się na rozwiązania idące dalej niż wymagania przepisów ochrony środowiska" - powiedział kierownik zespołu branżowo-technicznego w biurze wsparcia inżynierskiego projektu EFRA Tadeusz Wróbel, cytowany w komunikacie.

Ronson Development  

Ronson Development sprzedał już ponad połowę ze 147 mieszkań dostępnych w III etapie inwestycji Espresso na warszawskiej Woli, poinformowała spółka. Ronso planuje wprowadzenie do sprzedaży IV etapu tego projektu w kwietniu. "Zgodnie z naszymi oczekiwaniami, Espresso okazało się jedną z najpopularniejszych inwestycji Ronsona. Dobre wyniki sprzedaży to efekt połączenia dwóch czynników: atrakcyjnej ceny i szerokiego pakietu benefitów, jakie oferujemy mieszkańcom. Widząc ogromny sukces i popularność inwestycji, już w kwietniu planujemy wprowadzenie do sprzedaży czwartego etapu osiedla" - powiedział dyrektor sprzedaży i marketingu Andrzej Gutowski, cytowany w komunikacie.

Sonel 

Sonel rozpoczął działania związane z zawiązaniem w USA ( stan Delaware) spółki Sonel Test & Measurement, poinformowała spółka. "Udział Sonel w kapitale nowo zawiązanej spółki będzie wynosił 100%. Zadaniem utworzonej spółki będzie akwizycja firmy handlowej z siedzibą w USA oraz późniejszy nadzór właścicielski" - czytamy w komunikacie. Spółka zostanie zawiązana po wyrażeniu zgody przez radę nadzorczą, podano także.  

ZUE  

Oferta ZUE, warta 32,5 mln zł brutto, została - po uwzględnieniu odwołania złożonego przez spółkę - uznana przez PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK) za najkorzystniejszą w przetargu na prace torowe w Poznaniu na linii kolejowej nr 272, podało ZUE. Poprzednia decyzja PKP PLK wykluczała ZUE z powodów proceduralnych. "Emitent przypomina, iż w dniu 29 stycznia 2016 roku zamawiający poinformował o wyborze oferty PORR Polska Construction S.A. jako najkorzystniejszej w przetargu oraz o wykluczeniu z powodów proceduralnych spółki z uczestnictwa w przetargu. Po złożeniu przez emitenta odwołania do ww. decyzji zamawiającego w dniu 5 lutego 2016 roku spółka otrzymała informację od zamawiającego, iż w związku z uzasadnionym odwołaniem unieważniona została dokonana przez zamawiającego w dniu 29 stycznia 2016 r. czynność wyboru oferty złożonej w przetargu" - czytamy w komunikacie. Oferta Porr Polska Construction warta była 36,62 mln zł.

Marvipol   

British Automotive Łódź (BAŁ) - spółka zależna Marvipolu - zawarła z niemiecką firmą wynajmującą samochody Moonde UG umowę ramową sprzedaży do 220 samochodów za przewidywane do 65 mln zł, podał Marvipol. "Przedmiotem umowy jest określenie warunków handlowych dotyczących nabycia przez nabywcę, w okresie od kwietnia 2016 r. do maja 2017 r., znajdujących się w ofercie BAŁ samochodów osobowych w łącznej liczbie nie przekraczającej 220 sztuk, przy czym realizacja umowy odbywać się będzie w oparciu o składane sukcesywnie przez nabywcę odrębne zamówienia. Nieznana ostateczna liczba samochodów objętych transakcją uniemożliwia precyzyjne określenie wartości przedmiotu umowy, jednak zarząd przewiduje, iż wartość ta może osiągnąć kwotę 65 mln zł" - czytamy w komunikacie.  

BZ WBK  

Rada nadzorcza Banku Zachodniego WBK zdecydowała, że do czasu powołania nowego prezesa banku, przewodniczący RN Gerry Byrne nadal będzie pełnił funkcję prezesa zarządu banku, podała instytucja.  "Bank Zachodni WBK, informuje, że proces wyboru prezesa zarządu banku jest bardzo zaawansowany i nominacja jest spodziewana w pierwszych miesiącach 2016 r." - czytamy w komunikacie. "W związku z powyższym, w dniu 11 lutego 2016 r., rada nadzorcza banku podjęła decyzję o przedłużeniu delegacji przewodniczącego rady nadzorczej, pana Gerry Byrne, do czasowego pełnienia funkcji prezesa zarządu banku, do dnia powołania nowego prezesa zarządu banku" - czytamy dalej. Wcześniej, pod koniec stycznia br. bank informował o zaawansowanym procesie poszukiwań nowego prezesa banku.

Budimex  

Oferta Budimeksu, warta 232,65 mln zł brutto, została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym na budowę drogi ekspresowej S5 Wrocław - Poznań na odcinku Leszno Płd (z węzłem) - Kaczkowo, podała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). Czytaj więcej  >>>>    

Kredyt Inkaso  

Kredyt Inkaso planuje publiczną emisję obligacji w ramach programu na łączną kwotę do 100 mln zł. Spółka chciałaby dokonać emisji pierwszej transzy obligacji o wartości ok. 30-40 mln zł w maju br. W II półroczu zaś planuje wejście na nowy rynek zagraniczny - do Serbii, poinformował ISBnews prezes Paweł Szewczyk. "Planujemy program publicznych emisji obligacji na kwotę do 100 mln zł w perspektywie do 12 miesięcy. Chcielibyśmy, by pierwsza emisja odbyła się w maju" - powiedział Szewczyk w rozmowie z ISBnews. Dodał, że Kredyt Inkaso planuje emisję papierów dłużnych w kilku transzach, których wielkość będzie uzależniona od wartości nakładów inwestycyjnych na kolejne pakiety wierzytelności w Polsce i za granicą.

Open Finance

Open Finance wyemitował trzyletnie obligacje na okaziciela serii I o łącznej wartości nominalnej 28 mln zł, podała spółka. "(...) w dniu dzisiejszym emitent wyemitował 28 000 sztuk obligacji na okaziciela serii I spółki Open Finance o wartości nominalnej 1 000 zł każda, tj. o łącznej wartości nominalnej 28 000 000 zł" - czytamy w komunikacie. Wysokość oprocentowania obligacji serii I jest zmienna i jest równa stopie bazowej powiększonej o marżę w skali roku. Stopą bazową jest stawka WIBOR3M. Marża wynosi 3,3 pkt proc. Dniem wykupu obligacji serii I jest dzień 11 lutego 2019 r., podano także. Zabezpieczeniem wierzytelności z obligacji jest zastaw zwykły (cywilny) w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na 901 477 sztukach akcji imiennych serii A spółki Open Finance Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. "Zgodnie z dostarczonym przez emitenta operatem szacunkowym, sporządzonymi odpowiednio na dzień 30 czerwca 2015 r. wartość akcji wynosiła 39 000 004,02 zł" - czytamy dalej.

OPTeam 

OPTeam zawarł z Politechniką Wrocławską umowę na wdrożenie platformy multiportalowej OPTIcamp EDU web360. System oprócz gruntownej przebudowy portalu internetowego uczelni pozwoli na utworzenie dodatkowych serwisów wybranych jednostek Politechniki i aplikacji intranetowych oraz centralne zarządzanie wszystkimi opublikowanymi treściami, podała spółka. Wartość umowy to ok. 2,3 mln zł. "Realizowany przez nas projekt będzie największym tego typu wdrożeniem na polskiej uczelni. System OPTIcamp EDU web360 wprowadza nową jakość w zarządzaniu uczelnią wyższą. Dzięki niemu władze Politechniki otrzymają nowoczesne i kompleksowe narzędzie służące nie tylko do informowania o najważniejszych wydarzeniach z życia uczelni. Sięgamy znacznie głębiej. Kluczowe w projekcie jest wykorzystanie systemu zarówno do marketingowych działań zewnętrznych, jak choćby promowanie oferty studiów oraz współpracy z biznesem, jak i do komunikacji ze środowiskiem wewnętrznym uczelni. Korzyści z optymalizacji procesów komunikacyjnych na uczelni odczują studenci, absolwenci oraz pracownicy naukowi i administracyjni Politechniki" - skomentował dyrektor Pionu Instytucji OPTeam Jacek Błahut, cytowany w komunikacie.