Zysk operacyjny wyniósł 17,53 mln zł wobec 18,9 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 26,84 mln zł w III kw. 2015/2016 r. wobec 27,42 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2015/2016 r. (1 kwietnia - 31 grudnia 2015 r.) spółka miała 29,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 28,35 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 76,41 mln zł w porównaniu z 73,01 mln zł rok wcześniej.

>>> Czytaj też: Kredyt Inkaso nadal zainteresowane fuzją, chce się mocno rozwijać za granicą

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2015/2016 r. wyniósł 3,64 mln zł wobec 5,18 mln zł zysku rok wcześniej.

Kredyt Inkaso to firma zarządzającą portfelami wierzytelności. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r.