Zysk operacyjny wyniósł 4,96 mln zł wobec 15,40 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 615,92 mln zł w III kw. 2015/2016 wobec 663,18 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2015/2016 spółka miała 7,46 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 18,11 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 650,19 mln zł w porównaniu z 1 671,33 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2015/2016 wyniósł 6,41 mln zł wobec 10,80 mln zł zysku rok wcześniej.

Komputronik - dystrybutor sprzętu IT - jest notowany na warszawskiej giełdzie od 2007 roku. Spółka wchodzi w skład grupy kapitałowej Komputronik, do której należy również Benchmark Sp. z o.o., Idea Nord sp. z o.o., Movity sp. z o.o., a także czeska spółka K24 s.r.o.