LPP   

LPP odnotowało 173,03 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2015 r. wobec 245,07 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Czytaj więcej >>>>  

LPP otworzy w tym roku łącznie 89 sklepów, w tym 32 w Polsce, poinformował wiceprezes spółki Przemysław Lutkiewicz. Czytaj więcej >>>>  

LPP prognozuje dodatni poziom sprzedaży w sklepach porównywalnych w 2016 roku, a w szczególności w salonach Reserved w Polsce, podała spółka. "Wydatki inwestycyjne spadną o 24% r/r i wyniosą około 370 mln zł, w tym na sklepy własne spółka przeznacza kwotę 290 mln zł, mniejszą o 26% r/r, co związane jest z rozwojem franczyzy" - czytamy w komunikacie.

Sare  

Szacunkowy wynik finansowy netto Sare wzrósł w 2015 r. do 3,88 mln zł przy wzroście przychodów do 38,5 mln zł, podała spółka. Czytaj więcej >>>>  

Inter RAO   

Inter RAO Lietuva odnotowało 18,82 mln euro skonsolidowanego zysku netto w 2015 r. wobec 12,34 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Czytaj więcej >>>>  

Asseco SEE 

Asseco South Eastern Europe (Asseco SEE) odnotowało 11,09 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2015 r. wobec 13,67 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Czytaj więcej >>>>  

Zarząd spółki Asseco South Eastern Europe (Asseco SEE) będzie rekomendował radzie nadzorczej i zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu spółki przeznaczenie na wypłatę dywidendy w 2016 r. kwoty porównywalnej do wartości dywidendy wypłaconej w roku 2015, tj. ok. 0,4 zł zł na jedną akcję, z zysku netto w 2015 roku i lat poprzednich, podała spółka. Czytaj więcej >>>>  

Wikana   

Wikana Property - spółka zależna Wikany - podjęła uchwałę o emisji 5 tys. sztuk obligacji serii A o łącznej wartości nominalnej 5 mln zł, poinformowała spółka. Celem emisji jest pozyskanie środków na realizację projektu deweloperskiego spółki. "Wykup obligacji zostanie przeprowadzony 24 sierpnia 2017 r., poprzez wypłatę obligatariuszom kwoty w wysokości równej wartości nominalnej powiększonej o należne odsetki" - czytamy w komunikacie. Obligacje mają oprocentowanie stałe i odsetki wypłacane w okresach półrocznych. 

Zobacz też rekomendacje dla akcji spółek giełdowych  

Hawe 

Hawe Budownictwo - spółka zależna Hawe- spłaciło w całości kredyt w PKO Banku Polskim w kwocie 10 mln zł, poinformowała spółka. "Spłata przez Hawe Budownictwo kredytu, stanowi podstawę do zwolnienia w całości zabezpieczeń tego kredytu ustanowionych na rzecz PKO BP w postaci poręczeń przez Emitenta oraz Hawe Telekom, będącej spółką pośrednio zależną od Hawe" - czytamy w komunikacie. 

Pfleiderer Grajewo 


Pfleiderer zakończył integrację i pracuje obecnie nad wspólną ofertą połączonych Pfleiderer Grajewo i Pfleiderer GmbH; ma być ona gotowa z początkiem przyszłego roku, poinformował prezes Michael Wolf. Nakłady inwestycyjne spółki wyniosą ponad 50 mln euro w tym roku, podobnie jak w ubiegłym. "Nowa Pfleiderer Group powstała. To niecodzienne, aby spółka zależna przejmowała podmiot dominujący, ale mieliśmy dobre powody. Wierzymy w polski rynek i giełdę w Warszawie. Teraz możemy iść dalej, by zintegrować organizację, procesy, produkcję. Pracujemy nad wspólną kolekcją, ma być oferowana od 1 stycznia 2017 r." - powiedział Wolff podczas konferencji prasowej. Prezes podtrzymał, że połączony podmiot będzie osiągał przychody na poziomie 1 mld euro, a synergie osiągną 30 mln euro do końca 2018 r.   

BBI Development 

BBI Development dokonało w ramach istniejącego programu emisji obligacji emisji papierów na łącznie 22 mln zł w celu refinansowania zapadających w lutym 2016 r. obligacji serii BBI0216 o łącznej wartości nominalnej 22 mln zł, podała spółka. Spółka wyemitowała obligacje kuponowe, w formie nie mającej dokumentu, na okaziciela, niezabezpieczone. Wartość nominalna obligacji wynosi 1 tys. zł i równa jest cenie emisyjnej. Obligacje zostaną wykupione w dniu 22 lutego 2019 roku, czytamy w komunikacie. Oprocentowanie obligacji będzie ustalone wg stawki WIBOR 6M powiększonej o marżę dla inwestora, osobno dla każdego półrocznego okresu odsetkowego.