Dzisiejsze dane GUS są zgodne z wcześniejszą prognozą Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jak tłumaczyła szefowa resortu minister Elżbieta Rafalska, zima to okres, w którym bezrobocie z przyczyn sezonowych wzrasta. Jest to stała tendencja odnotowywana od wielu lat.

Z danych GUS wynika, że w końcu stycznia liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 1 milion 647 tysięcy 500 osób.

Liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła w styczniu br. 223,6 tys. wobec 232,4 tys. miesiąc wcześniej, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

W styczniu 2015 r. liczba nowych bezrobotnych wyniosła 247,3 tys. osób.

Stopa bezrobocia mierzona według Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) wynosiła w IV kw. 2015 r. 6,9% wobec 7,1% w poprzednim kwartale, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W IV kw. 2014 r. wskaźnik ten wynosił 8,1%.

Nominalnie liczba osób bezrobotnych spadła do 1 208 tys. z 1 232 tys. osób w poprzednich trzech miesiącach. Natomiast liczba osób biernych zawodowo zmniejszyła się w IV kw. do 13 478 tys. osób z 13 496 tys. w poprzednim kwartale.

Współczynnik aktywności zawodowej wyniósł w ostatnim kwartale 56,5% wobec 56,4% w poprzednich trzech miesiącach, zaś wskaźnik zatrudnienia wyniósł 52,6% wobec 52,4% kwartał wcześniej.

>>> Czytaj też: Produkcja stali na Ukrainie. Dlaczego jej flagowy okręt pożera budżet?