Zysk operacyjny wyniósł 243 mln zł wobec 254 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 847 mln zł w IV kw. 2015 r. wobec 2 798 mln zł rok wcześniej.

W 2015 r. spółka miała 832 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 982 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 10 804 mln zł w porównaniu z 10 590 mln zł rok wcześniej.

Wynik EBITDA spadł do 2 196 mln zł w 2015 r. wobec 2 307 mln zł rok wcześniej. Spółka podkreśla, że jest to efekt trudniejszych warunków rynkowych.

"Miniony rok to dla Energi okres wyzwań związanych m.in. ze zmianami w otoczeniu rynkowym oraz regulacyjnym. Mając na uwadze warunki z jakimi grupa miała do czynienia w poszczególnych obszarach, każdy z segmentów osiągnął co najmniej dobre wyniki. W perspektywie kilkuletniej Energa notowała bardzo stabilny wzrost. Sytuacja finansowa grupy jest bardzo dobra i pozwoli na realizację celów strategicznych, które wyznaczymy w połowie tego roku" - powiedział prezes Energi Dariusz Kaśków, cytowany w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2015 r. wyniósł 841 mln zł wobec 650 mln zł zysku rok wcześniej.

Energa zmniejszyła produkcję energii elektrycznej do 4 136 GWh w 2015 r.

Energa zmniejszyła produkcję energii elektrycznej brutto do 4 136 GWh w 2015 r. wobec 5 103 GWh w 2014 r., podała spółka. Produkcja energii ze źródeł odnawialnych (OZE) wyniosła 1 743 GWh w 2015 r. wobec 1 808 GWh rok wcześniej.

W samym IV kw. 2015 r. produkcja energii spadła do 964 GWh wobec 1 296 GWh rok wcześniej, w tym produkcja energii elektrycznej z OZE wynosiła 426 GWh w IV kw. 2015 r. wobec 418 GWh rok wcześniej.

Sprzedaż energii elektrycznej Energi wyniosła 25 658 GWh w 2015 r. wobec 26 084 GWh w 2014 r. Sprzedaż detaliczna to 16 767 GWh w 2015 r. wobec 16 364 GWh rok wcześniej.

W IV kw. 2015 r. sprzedaż energii elektrycznej wyniosła 6 848 GWh, w tym 4 423 GWh w ramach sprzedaży detalicznej. Rok wcześniej było to odpowiednio 6 799 GWh i 4 277 GWh.

Całkowity wolumen dostarczonej energii elektrycznej wyniósł 21 486 GWh w 2015 r. i 5 452 GWh w IV kw. wobec odpowiednio 20 923 GWh i 5 417 GWh rok wcześniej.

Grupa Energa to trzeci największy operator systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii, a także trzeci największy sprzedawca energii elektrycznej do odbiorców końcowych w 2014 r. Akcje spółki od grudnia 2013 r. są notowane na GPW.