"Z uwagi na wypracowanie przez Grupę w 2015 roku niższego zysku w porównaniu do 2014 roku pogorszeniu uległy wskaźniki rentowności. W 2015 roku rentowność brutto sprzedaży wyniosła 8,8%, wobec 9,7% w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wynik z działalności operacyjnej w 2015 roku (7 067 tys. PLN) był na poziomie porównywalnym z wynikiem za 2014 rok (7 077 tys. PLN). Jednakże ze względu na rosnące koszty finansowania zewnętrznego wynik netto za 2015 rok był niższy o 32,6% od wyniku netto za rok ubiegły" - czytamy w raporcie

Zysk operacyjny wyniósł 7,07 mln zł wobec 7,08 mln zł zysku rok wcześniej. 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 215,82 mln zł w 2015 r. wobec 185,32 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2015 r. wyniósł 4,98 mln zł wobec 7,43 mln zł zysku rok wcześniej.

PCC Intermodal S.A. to operator intermodalny organizujący regularne połączenia kolejowe pomiędzy najważniejszymi europejskimi portami morskimi, a lądowymi terminalami przeładunkowymi zlokalizowanymi w najlepiej rozwiniętych regionach kraju (Górny Śląsk - Terminal Gliwice; Polska Centralna - Terminal Kutno; Dolny Śląsk - Terminal Brzeg Dolny). Spółka zarządza również zlokalizowanym na zachodniej granicy Terminalem we Frankfurcie nad Odrą. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.