Zysk operacyjny wyniósł 39,55 mln zł wobec 24,82 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 672,72 mln zł w 2015 r. wobec 639,48 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2015 r. wyniósł 5,95 mln zł wobec 10,65 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Rawlplug (wcześniej Koelner) to międzynarodowy holding, skupiający zakłady produkcyjne i spółki dystrybucyjne z 16 krajów świata. Zasięg dystrybucji produktów oferowanych przez Grupę obejmuje około 72 państwa znajdujące się na 4 kontynentach. Grupa zajmuje się opracowywaniem innowacyjnych rozwiązań z zakresu technik zamocowań, ich projektowaniem, produkcją i dystrybucją. Skonsolidowane przychody Rawlplug sięgnęły 672,7 mln zł w 2015 r.