Zysk operacyjny wyniósł 119,35 mln zł wobec 395,75 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 548,58 mln zł w 2015 r. wobec 2 102,2 mln zł rok wcześniej.

Grupa poprawiła w 2015 r. marże - marża netto wyniosła 2,7%, a marża EBITDA 5,9%.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2015 r. wyniósł 2,95 mln zł wobec 116,01 mln zł straty rok wcześniej.

"Rok 2015 był kluczowy dla Grupy Polimex-Mostostal w odbudowywaniu pozycji rynkowej i skali działania. Udało się wypracować dodatni wynik netto, poprawić rentowność, przygotować strategię rozwoju na kolejne lata, stworzyć strukturę holdingową grupy oraz z sukcesem realizować kluczowe dla Polski inwestycje energetyczne" - skomentował wyniki prezes spółki Antoni Józwowicz, cytowany w komunikacie.

Polimex-Mostostal to grupa budowlana, notowana na rynku głównym GPW od października 1997 r.