"W związku z dobrymi wynikami, zarząd i rada nadzorcza proponują walnemu zgromadzeniu podniesienie dywidendy do 1,30 euro (z 1,25 euro). Odpowiada to stopie dywidendy na poziomie średniej ceny akcji z zamknięcia w zakończonym roku finansowym wysokości 4,6%. Talanx podnosi kwotę wypłacanej dywidendy każdego roku od IPO w 2012 r." - czytamy w komunikacie.

Grupa podała, że jej celem jest wypłata dywidendy wysokości od 35% do 45% zysku netto grupy za dany rok.

W 2015 r. Talanx miał 734 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 769 mln euro zysku rok wcześniej, przy składce przypisanej brutto wysokości 31 799 mln euro w porównaniu z 28 994 mln euro rok wcześniej.

Talanx pod koniec 2011 roku przejął TU Europa od grupy finansowej Leszka Czarneckiego, a w 2012 roku kupił Wartę od belgijskiej grupy KBC. Obecnie Talanx bezpośrednio ma w Polsce cztery spółki: TUiR Warta, TUnŻ Warta, TU Europa i TU na Życie Europa oraz pośrednio przez grupę Europa do grupy Talanx należy Open Life. Jest notowany na GPW od kwietnia 2014 r.