Zysk operacyjny wyniósł 108 mln euro wobec 91,49 mln euro zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 314 mln euro w 2015 r. wobec 351,9 mln euro rok wcześniej.

EBITDA w okresie 2015 r. wyniosła 130,69 mln euro wobec 119,57 mln euro zysku rok wcześniej.

Astarta Holding N.V. to holding, zarejestrowany w Holandii, który grupuje spółki spożywcze i rolnicze działające na Ukrainie. Spółka jest notowana na GPW od 2006 r. 

(ISBnews)