Redakcja Magazynu Menedżerów i Informatyków Computerworld rozpoczęła badanie firm z sektora teleinformatycznego, którego wyniki zostaną opublikowane w czerwcu w 24. edycji ukazującego się co roku raportu Computerworld TOP200. Zasadniczą część każdego raportu stanowi ranking największych firm informatycznych, uszeregowanych według przychodów za poprzedni rok.

Computerworld bierze pod uwagę tylko te firmy informatyczne, które w ciągu roku uzyskały co najmniej 1 mln zł przychodu ze sprzedaży rozwiązań informatycznych. W poprzedniej edycji raportu, z danymi za rok 2014, osiągnęły one łącznie przychody w wysokości 57 mld zł. Firmy telekomunikacyjne wygenerowały w tym czasie 42 mld zł przychodu. Po zsumowaniu przychody całej branży teleinformatycznej w 2014 roku wyniosły zatem 99 mld zł.

"W 2014 roku przychody firm informatycznych zwiększyły się o niespełna 13%, a sektora telekomunikacyjnego pozostały bez zmian - mówi Tomasz Bitner, redaktor naczelny Computerworld. - Z dużym prawdopodobieństwem można założyć, że w 2015 przychody firm IT wzrosły o kolejnych kilka miliardów, a telekomów pozostały na dotychczasowym poziomie lub wreszcie, po okresie stagnacji, ruszyły lekko w górę. Tym samym przychody całego sektora ICT przebiłyby barierę 100 mld zł" - prognozuje Bitner.

Poza rankingiem największych firm informatycznych raport Computerworld TOP200 zawiera kilkadziesiąt zestawień, pokazujących rynek ICT w różnych przekrojach. Grupują one największych dostawców rozwiązań IT dla kluczowych sektorów gospodarki (m.in. dla przemysłu, energetyki, handlu, transportu, administracji publicznej), największych dostawców oprogramowania, usług i sprzętu IT w rozbiciu na poszczególne kategorie produktowe. Osobne tabele poświęcone są firmom IT o największych eksporcie, zatrudnieniu czy wydatkach na badania i rozwój.

Znaczenie rankingów i zestawień tabelarycznych pozwalają lepiej zrozumieć zamieszczone obok artykuły autorstwa dziennikarzy Computerworld i analityków rynku z takich firm jak Accenture, Audytel, EY czy IDC.

Redakcja Computerworld do 13 maja zbiera dane za 2015 rok do tegorocznej edycji raportu. Jego premiera została zaplanowana na 23 czerwca.

Pliki graficzne: http://centrumprasowe.pap.pl/cp/pl/news/info/51623,,computerworld-top200-przychody-sektora-ict-moga-przekroczyc-100-mld-zl

Źródło informacji: Computerworld TOP200