Wśród zwolenników obozu rządzącego (KO+Trzecia Droga+Lewica) poparcie wynosi 97 proc. dla związków partnerskich i 86 proc. dla małżeństw jednopłciowych. Innego zdania są wyborcy opozycji (PiS i Konfederacja). Wśród tej grupy tylko co czwarta osoba popiera wprowadzenie związków partnerskich. Za umożliwieniem zawarcia małżeństw dla osób tej samej płci jest 4 proc. ankietowanych.

ikona lupy />
Czy w Polsce pary jednopłciowe powinny mieć dostęp do... / Forsal.pl / Patryk Koch

Społeczny sprzeciw budzi ciągle kwestia adopcji dzieci przez pary jednopłciowe. Za jest 22 proc., a przeciw jest 63 proc. Polaków. Wśród zwolenników rządu za takim rozwiązaniem jest 43 proc. pytanych, przeciw 38 proc. Z kolei 19 proc. nie ma zdania w tej kwestii. Wśród osób popierających opozycję jedynie 1 proc., przeciw 93 proc. respondentów. 6 proc. wybrało wariant „trudno powiedzieć”.

ikona lupy />
Czy w Polsce pary jednopłciowe powinny mieć dostęp do.. / Forsal.pl / Patryk Koch
Reklama

- Wyniki nie są zaskakujące, pewien poziom liberalizacji światopoglądowej w polskim społeczeństwie, szczególnie wśród kobiet, zaobserwowaliśmy już w innych badaniach - mówi w rozmowie z DGP dr Marta Żerkowska-Balas, socjolożka i politolożka z Centrum Studiów nad Demokracją SWPS. I jak dodaje, o ile w przypadku związków partnerskich i małżeństw jednopłciowych społeczny konsensus z roku na rok się zwiększa, o tyle w kwestii adopcji dzieci przez takie pary ciągle jest sporo tematów tabu.

ikona lupy />
Czy w Polsce pary jednopłciowe powinny mieć dostęp do... / Forsal.pl / Patryk Koch

- Często są to obawy niemające potwierdzenia w badaniach, a dotyczące psychologicznego wpływu wychowywania się w rodzinach homoseksualnych. Najczęściej padają argumenty dotyczące braku wzorca matki lub ojca lub społecznej stygmatyzacji dzieci wychowywanych w takich rodzinach. Wnioski te wydaje się potwierdzać także dość wysoki odsetek osób, które nie mają zdania w tej sprawie - podkreśla rozmówczyni DGP.

Sondaż United Surveys by IBRiS dla DGP i RMF FM zrealizowany został w dniach 19-21 kwietnia 2024 r. na ogólnopolskiej próbie 1000 dorosłych Polaków. Badanie zrealizowane zostało metodą mix-mode online oraz telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CAWI / CATI).