Średnia stopa redukcji w zapisach na 150 tys. obligacji Aliora wyniosła 66,25%Warszawa, 18.04.2016 (ISBnews) - Alior Bank przydzielił 150.000 obligacji serii P1A wobec zapisów na 444.444 sztuk tych papierów, podał bank. Wartość przeprowadzonej subskrypcji wyniosła 150 mln zł, a średnia stopa redukcji wyniosła 66,25%.

Zapisy trwały od 14 do 15 kwietnia 2016 r., zaś przydział obligacji serii P1A został dokonany 18 kwietnia.

"Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą: 150.000 obligacji serii P1A. Subskrypcja obligacji serii P1A nie była podzielona na transze. Średnia stopa redukcji obligacji serii P1A wyniosła 66,25%" - czytamy w komunikacie.

W ramach subskrypcji złożono zapisy na 444.444 obligacji serii P1A. Zapisy złożyło 1.439 inwestorów, zaś przydzielono je 1.402 inwestorom.

Wartość przeprowadzonej subskrypcji obligacji serii P1A wyniosła 150 mln zł.

Obligacje są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej będącej sumą stopy bazowej WIBOR 6M i marży wynoszącej 3,25% w skali roku, począwszy od drugiego okresu odsetkowego. W pierwszym okresie odsetkowym stopa procentowa jest stała i wynosi 5,00% w skali roku.

Obligacje są sześcioletnie, z dniem wykupu przypadającym 16 maja 2022 r. Bank zamierza ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku regulowanym Catalyst prowadzonym przez GPW.

Pod koniec ub.r. rada nadzorcza Alior Banku wyraziła zgodę na otwarcie publicznego programu emisji obligacji podporządkowanych do łącznej wartości nominalnej 800 mln zł.

Alior Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Bank zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r. Aktywa banku miały wartość 40 mld zł na koniec 2015 r.

(ISBnews)