"Zwyczajne walne zgromadzenie, uwzględniając sprawozdanie finansowe, postanawia zysk netto za rok obrotowy 2015 w wysokości 583 225,82 złotych przeznaczyć na kapitał zapasowy w kwocie 8 650,20 złotych oraz na pokrycie strat lat ubiegłych w kwocie 574 575,62 zł" - czytamy w projektach.

Sare to technologiczna spółka oferująca zaawansowane, dedykowane narzędzia IT, służące wspieraniu sprzedaży i automatyzacji marketingu. W 2016 r. przeszła na GPW z NewConnect.

(ISBnews)