"Zarząd Kogeneracji informuje, że w związku z nieuwzględnieniem w dniu 12 maja 2016 r. żądań zgłoszonych w dniu 6 maja 2016 r. przez związki zawodowe działające przy spółce, rozpoczął się spór zbiorowy w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 r. z późn. zm. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych" - czytamy w komunikacie.

Spór zbiorowy dotyczy ustalenia wysokości wzrostu wynagrodzeń w roku bieżącym w Kogeneracji, podano także.

"Zarząd spółki podejmuje wszelkie wymagane na mocy ww. ustawy działania w celu rozwiązania sporu" - czytamy dalej.

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A. składa się z trzech zakładów produkcyjnych: EC Wrocław, EC Czechnica i EC Zawidawie o łącznej mocy elektrycznej 363 MWe i cieplnej 1083,2 MWt.

(ISBnews)