"Osiągnęliśmy w I kwartale silny zysk netto. Po okresie intensywnych przejęć przechodzimy do fazy generowania zdrowej EBITDA i zysku netto" - powiedziała Bujniewicz-Belka podczas spotkania z dziennikarzami.

We wcześniejszych okresach wynik netto obciążony był korektami wyceny przejętej spółki Domodi.

Grupa zamierza kontynuować rozwój poprzez akwizycje. Prezes Grupy WP Jacek Świderski wskazał, że jest "ciążenie" do uzupełniania rozwoju organicznego przejęciami. "Nie wykluczam nawet kilku przejęć w tym roku. Patrzymy właściwie tylko na e-commerce" - wskazał Świderski.

Według jego słów, jeśli zostaną przeprowadzone, to nie powinny przeszkodzić w ogłoszeniu "pozytywnej polityki dywidendowej".

Według słów zarządu WP, grupa dysponuje linią kredytową na 50 mln zł, a także ok. 40 mln zł środków własnych, które mogą zostać wykorzystane na potencjalne akwizycje.

"Przychody z e-commerce mogą przekroczyć wielkość przychodów z reklamy w 2-3 lata. Więcej e-commerce uważamy za bardzo zdrowe, obiecaliśmy to inwestorom" - podkreślił prezes Grupy WP.

Decyzje o transformacji struktury przychodów przyspieszają trendy na rynku reklamy internetowej, gdzie chociażby plagą są boty, a także raportowany obecnie przez firmy monitorujące rynek spadek aktywności reklamowej banków.

"Skupiamy się na tym, żeby rosnąć szybciej niż dynamika rynku reklamy, którą w tym roku szacujemy na 8%. Nasze 34% wzrostu (uwzględniając akwizycje) oraz 13% organicznie po I kw. pokazuje, że realizujemy ten plan" - stwierdził Świderski.

W kwestii rozpoczęcia nadawania kanału telewizyjnego, wskazał, że na obecną chwilę jego start jest zakładany do grudnia.

Grupa Wirtualna Polska jest właścicielem jednego z dwóch najpopularniejszych w Polsce horyzontalnych portali internetowych - Wirtualnej Polski. Prowadzi również portal horyzontalny o2 oraz liczne specjalistyczne portale wertykalne, w tym w szczególności portale o tematyce biznesowej - Money.pl oraz Biztok, portale dotyczące nowych technologii - np. Dobreprogramy, portale o tematyce sportowej - np. Sportowe Fakty, oraz portale o charakterze rozrywkowym - np. Pudelek. Spółka jest notowana na GPW od maja 2015 r.

(ISBnews)