Na początku maja akcjonariusze Alior Banku zatwierdzili emisję nowych akcji o wartości do 2,2 mld zł. Emisja zostanie przeprowadzona w drodze oferty publicznej z zachowaniem prawa poboru na rzecz dotychczasowych akcjonariuszy. Dzień prawa poboru został wyznaczony na 23 maja. Inwestorom posiadającym akcje Alior Banku na koniec tego dnia za każdą jedną akcję będzie przysługiwać jedno jednostkowe prawo poboru.

Emisja umożliwi przeprowadzenie transakcji nabycia "atrakcyjnej i komplementarnej" działalności części Banku BPH.

Pod koniec kwietnia Alior Bank złożył do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek o wyrażenie zgody na nabycie części mienia Banku BPH. 

Alior Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Bank zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r. Aktywa banku miały wartość 40 mld zł na koniec 2015 r.

(ISBnews)