Liczba czynnych kredytów we frankach wyniosła 534,9 tys. na koniec marca br., zaś łączna liczba kredytobiorców frankowych to 907,6 tys. osób, w tym 454,3 tys. to kobiety, a 453,3 tys. to mężczyźni.

Kredyt we frankach terminowo spłaca 877 tys. osób, co stanowi 96,6% wszystkich kredytów mieszkaniowych w CHF, zaś przeterminowany kredyt we frankach posiada 30,7 tys. osób, tj. 3,4% ogółu.

Z danych BIK wynika także, że 232 tys. osób ma tylko kredyt mieszkaniowy we frankach, co stanowi 26% ogółu osób posiadających kredyt mieszkaniowy w tej walucie. Z kolei 675 tys. osób ma zarówno kredyt mieszkaniowy we franku, jak i inne kredyty  - stanowią one 74% ogółu osób posiadających kredyt mieszkaniowy w CHF.

"95% osób posiadających kredyt mieszkaniowy we franku terminowo spłaca wszystkie swoje kredyty (866 tys. osób). 5% osób posiadających kredyt mieszkaniowy we franku ma przeterminowane kredyty, w tym kredyt mieszkaniowy we franku (to tylko 42 tys. osób). 0,6% osób z ogółu kredytobiorców frankowych ma 10 i więcej czynnych kredytów" - czytamy w komunikacie.

Wartość czynnych kredytów mieszkaniowych (saldo do spłaty) we frankach wyniosła 136,8 mld zł na koniec marca, zaś  wartość wszystkich czynnych kredytów (saldo do spłaty) osób z kredytem mieszkaniowym w CHF sięgnęło 163,2 mld zł.

BIK przeanalizował profil klienta, posiadającego kredyt we frankach szwajcarskich. Większość, tj. 66% osób posiadających kredyty mieszkaniowe we frankach pochodzi z Pokolenia X. Są to osoby urodzone w latach 1967-1981 i posiadają 74% wartości wszystkich kredytów we frankach.

Osoby z Pokolenia X mają oprócz kredytów mieszkaniowych we franku i kredytu mieszkaniowego w innych niż CHF jeszcze inne czynne kredyty do spłaty na kwotę 6,45 mld zł. Prawie co piąta osoba (18%) posiadająca kredyty mieszkaniowe we frankach mieszka w aglomeracji warszawskiej. 

Drugą w kolejności dominująca grupą (25%), która zaciągnęła kredyt mieszkaniowy we franku są osoby dojrzałe, urodzone w latach 1948-1966, trzecią (7%) młodzi, tj. osoby z Pokolenia Y (urodzone w latach 1982-1995), a czwartą (2%) seniorzy (urodzeni przed 1948 r.).

Biuro Informacji Kredytowej S.A. gromadzi i udostępnia dane o historii kredytowej klientów banków, SKOK-ów, tj. z całego rynku kredytowego w Polsce. BIK jako największy w kraju zbiór danych o klientach indywidualnych i przedsiębiorcach, także w obszarze pożyczek pozabankowych, posiada w swojej bazie informacje o 135 mln rachunków należących do 23 mln klientów indywidualnych.