Wstępnie spodziewano się wzrostu o 1,7 proc.

W ujęciu kwartalnym PKB Japonii wzrósł w I kw. o 0,5 proc. Szacowano wstępnie wzrost o 0,4 proc.

Nominalny PKB wzrósł w I kw. o 0,6 proc. kdk. Tu spodziewano się wzrostu o 0,5 proc. (PAP)