"Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 41 972 000. Jednocześnie ZWZ GPW ustaliło dzień dywidendy na 20 lipca 2016 r. oraz dzień wypłaty dywidendy na 4 sierpnia 2016 r." - czytamy w komunikacie.

Wcześniej, w projektach uchwał na walne GPW podała, że 22 czerwca ZWZ zdecyduje o przeznaczeniu 96,54 mln zł z zysku za 2015 r. i 2,52 z kapitału rezerwowego na dywidendę, co da łącznie 2,36 zł dywidendy na akcję.

W 2015 r. spółka miała 123,72 mln zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 112,29 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2015 r. wyniósł 96,91 mln zł wobec 52,91 mln zł zysku rok wcześniej.

GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od listopada 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.

(ISBnews)