Według dyrektora finansowego Tomasza Łapińskiego trend zwiększania wysokości dywidendy rok do roku może zostać utrzymany także w przyszłym roku.

"Zarząd spółki [...] zarekomendował radzie nadzorczej w dniu 22 czerwca 2016 przedstawienie nadzwyczajnemu zgromadzeniu akcjonariuszy spółki wniosku o przeznaczenie części kapitału zapasowego (powstałego z zysków zatrzymanych) w kwocie 21 788 800 zł na wypłatę dywidendy za rok 2015, tj. dokonać wypłaty dywidendy w gotówce w wysokości 0,08 zł na jedną akcję spółki" - czytamy w komunikacie.

Zarząd spółki jest zdania, że sytuacja płynnościowa jest wystarczająca do tego aby umożliwić wypłatę dywidendy w tej kwocie, co znajduje potwierdzenie w bilansie na dzień 31 marca 2016 r.

"Bardzo dobra sytuacja płynnościowa spółki pozwala nam na wypłatę dywidendy wyższej niż zysk netto osiągnięty w ubiegłym roku. Zgodnie z zapowiedziami zwiększamy także wysokość dywidendy rok do roku, a w związku z dobrą perspektywą wyników finansowych w 2016 r. i w 2017 r. trend ten może zostać utrzymany także w przyszłym roku" - skomentował Łapiński, cytowany w komunikacie.

Zarząd proponuje ustalić dzień dywidendy na 17 sierpnia 2016r. oraz dzień wypłaty dywidendy na 24 sierpnia 2016, jak również, że dywidenda zostanie wypłacona przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.

Wcześniej zarząd Ronsona podawał, że widzi możliwość wypłaty w drugiej połowie roku dywidendy za 2015 r. w kwocie "istotnie wyższej" niż za 2014 r., w przypadku pomyślnej realizacji celów spółki.

Na dywidendę za 2014 r. spółka przeznaczyła 10,9 mln zł, co dało wypłatę w wysokości 0,04 zł na akcję. Środki na wypłatę dywidendy pochodziły z kapitału zapasowego powstałego z zysków zatrzymanych. Była to druga wypłata dywidendy w historii spółki - w 2013 r. Ronson wypłacił 8,2 mln zł dywidendy za rok poprzedni, co dało 0,03 zł na akcję.

Ronson to spółka deweloperska notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. W 2015 r. sprzedała 906 mieszkań, tj. o 27% więcej niż rok wcześniej.

(ISBnews)