Analitycy spodziewali się wzrostu PKB USA o 1,0 proc. w ujęciu zanualizowanym kdk.

Drugie wyliczenie mówiło o wzroście PKB USA o 0,8 proc. w pierwszym kwartale.

W czwartym kwartale 2015 roku PKB w Stanach Zjednoczonych wzrósł o 1,4 proc. w ujęciu zanualizowanym kdk. (PAP)