Łączna wartość 20 projektów wynosi ponad 281 mln zł, z czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi ponad 196 mln zł. We wtorek w Gdańsku marszałkowie województwa pomorskiego podpisali umowy z beneficjentami, głównie z samorządami, ale też z organizacjami.

Wśród beneficjentów znajdują się m.in.: Diecezja Pelplińska, Fundacja Pomocy Dzieciom Poszkodowanym w Wypadkach Komunikacyjnych „Wróć”, Centrum Psychologiczno-Pastoralne „Więź” oraz powiaty - lęborski, starogardzki, chojnicki i gminy: Kościerzyna, Słupsk, Krynica Morska, Łeba, Malbork, Skarszewy, Bytów, Stężyca, Nowa Karczma, Czarne, Tuchomie, Kępice, Miastko i Krokowa.

Dyrektor Departamentu Programów Regionalnych Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego Jan Szymański podał PAP, że inwestycje poprawiające efektywność energetyczną to jeden z celów strategicznych rozwoju województwa pomorskiego oraz programu strategicznego „Eko-efektywne Pomorze” zakładającego racjonalne gospodarowanie energią, ale też ograniczanie emisji do atmosfery.

Urząd Marszałkowski podał, że dzięki termomodernizacji 284 budynków rocznie zużycie energii zmniejszy sie o ok. 70 milionów kilowatogodzin, natomiast szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (dwutlenku węgla) to prawie 19 tysięcy ton.

Szymański podkreślił, że „samorządy inwestujące w tego typu projekty mogą osiągnąć też duże oszczędności w kosztach późniejszego utrzymania obiektów”. Podał, że z dotychczas przeprowadzonych inwestycji w zakresie poprawy efektywności energetycznej wynika, że późniejsze oszczędności w utrzymaniu budynku wynoszą od 40 do 60 proc.

Największą kwotę dofinansowania, prawie 30 mln zł otrzyma Diecezja Pelplińska na termomodernizację oraz wymianę źródeł ciepła w dziewięciu budynkach tworzących zespół pocystersko-katedralny w Pelplinie; do ogrzewania części budynków mają być wykorzystane pompy ciepła.

Projekt pod względem największej wartości, ponad 40 mln zł będzie realizowany w Obszarze Funkcjonalnym Miasta Słupska. Zastępca prezydenta Słupska, Marek Biernacki wyjaśnił PAP, że projekt zakłada modernizację 49 obiektów użyteczności publicznej na terenie Słupska oraz siedmiu samorządów sąsiadujących z miastem.

Wyjaśnił, że modernizowane będą przede wszystkim obiekty użyteczności publicznej: szkoły, przedszkola, biblioteki, domy kultury i świetlice. Przyznał, że władze samorządowe liczą, że inwestycja pozwoli na znaczne oszczędności w późniejszym utrzymaniu tych obiektów oraz ochronę środowiska.

Zwrócił uwagę, że miasto nie byłoby w stanie z własnego budżetu zrealizować takich inwestycji. Podał, że tylko Słupsk na projekty o wartości ok. 22 mln zł otrzymał wsparcie w wysokości ponad 15 mln zł. „Ponad 68 proc. stanowi dotacja unijna, a reszta- to wkład własny miasta” – podkreślił.

Podał, że po zrealizowaniu planowanych prac większość obiektów użyteczności publicznej w rejonie Słupska będzie zmodernizowana pod kątem efektywności energetycznej. Powiedział, że w Słupsku prace mają się rozpocząć w drugiej połowie roku i potrwać do końca 2019 r.

Biernacki zaznaczył, że warunkiem ubiegania się o dofinansowanie było m.in. wykonanie kilkudziesięciu audytów, które wskazały, przeprowadzenie jakich prac będzie najbardziej efektywne energetycznie.

W modernizowanych obiektach zostanie np. wymieniona instalacja wewnętrzna, uporządkowane węzły ciepłownicze, wymienione okna, elewacja pokryta styropianem, wykonana izolacja dachu. W niektórych przypadkach może być zamontowana instalacja wykorzystująca OZE (instalacja fotowoltaiczna, pompy ciepła) na potrzeby danego obiektu.

Szymański podkreślił, że podpisane umowy stanowią tylko część planowanych inwestycji w województwie w zakresie efektywności energetycznej. Przypomniał, że jeszcze więcej projektów będą realizowały w perspektywie unijnej 2014-2020 samorządy i zarządcy budynków komunalnych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w metropolii trójmiejskiej. Na ten cel przewiduje się przeznaczenie kwoty ok. 50 mln euro. Dodatkowe 12 mln euro ma być przeznaczone na pożyczki dla spółdzielni mieszkaniowych na prace w zakresie efektywności energetycznej. Umowy mają być podpisywane w kolejnych dwóch latach. (PAP)