Term sheet przewiduje zobowiązanie stron do prowadzenia negocjacji w dobrej wierze w celu sprzedaży przez JSW inwestorom akcji WZK Victoria za łączną cenę 350 000 000 zł z potencjalną korektą ceny w oparciu o wartość skumulowanej EBITDA WZK Victoria za lata 2016 - 2019. Term sheet przewiduje, że zaliczka w wysokości 200 000 000 zł byłaby płatna na początku lipca 2016 r." – czytamy w komunikacie.

Realizacja transakcji jest uzależniona od spełnienia szeregu warunków, w tym podpisania umowy inwestycyjnej, uzyskania zgód korporacyjnych, zgody UOKiK przez inwestorów, zgody obligatariuszy JSW dotyczących zwolnienia części istniejących zabezpieczeń ustanowionych na ich rzecz w związku z programem emisji obligacji oraz ustanowienia na rzecz inwestorów zabezpieczenia zwrotu zaliczki w postaci zastawu rejestrowego na części akcji WZK Victoria, podkreślono w informacji.

„Zgodnie z term sheetem umowa inwestycyjna będzie przewidywać intencję podjęcia działań zmierzających do powrotu WZK Victoria do Grupy kapitałowej JSW w przypadku gdy inwestorzy podejmą decyzję o dezinwestycji" – czytamy dalej.

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.

(ISBnews)