FCapital Dutch wzywa do sprzedaży 34% akcji AmRestu po 215 zł: akcjęWarszawa, 12.07.2016 (ISBnews) - FCapital Dutch ogłosił wezwanie do sprzedaży 7 274 379 akcji (34,29%) AmRestu po cenie 215 zł za akcję, podała spółka. Akcjonariusze spółki mogą składać zapisy na sprzedaż akcji od 1 do 16 sierpnia br.

"Przedmiotem niniejszego wezwania jest do 7 274 379 akcji zwykłych na okaziciela wyemitowanych przez AmRest Holdings SE z siedzibą we Wrocławiu, o wartości nominalnej 0,01 euro każda, z których każda uprawnia do jednego głosu na walnym zgromadzeniu spółki" - czytamy w komunikacie.

Wzywającym do sprzedaży jest FCapital Dutch B.V., a nabywającym akcje jest firma Cullinan.

Akcjonariusze spółki mogą składać zapisy na sprzedaż akcji od 1 do 16 sierpnia br. Okres przyjmowania zapisów może być (raz lub kilkukrotnie) przedłużony zgodnie z postanowieniami rozporządzenia, podkreślono w komunikacie.

"W wyniku wezwania Cullinan zamierza nabyć 7 274 379 akcji AmRest odpowiadających 7 274 379 głosom na walnym zgromadzeniu spółki, stanowiących 34,29% ogólnej liczby akcji AmRest i ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki" - podano także.

W wyniku wezwania Cullinan zamierza osiągnąć, razem z akcjami posiadanymi przez wzywającego, 14 001 169 akcji AmRest, stanowiących 66% ogólnej liczby akcji AmRest (uprawniających do 14 001 169 głosów na walnym zgromadzeniu spółki, stanowiących 66% ogólnej liczby głosów).

Cullinan łącznie z podmiotem dominującym FCapital posiada 6 726 790 akcji AmRest stanowiących 31,71% ogólnej liczby akcji i ogólnej liczby głosów, podano także.

Cena, po której nabywane będą akcje AmRestu, wynosi 215 zł.

"Średnia arytmetyczna ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu na rynku podstawowym GPW z okresu 6 miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania wynosi 204,82 zł" - czytamy dalej.

Jak podała spółka, bezpośrednim podmiotem dominującym FCapital jest Inmobiliaria Tabga, S.A. Podmiotem dominującym Tabga jest Financcess Capital, S.A. z Meksyku.

Zapisy na sprzedaż akcji AmRest objętych wezwaniem będą przyjmowane w oddziałach Banku Zachodniego WBK.

AmRest Holdings SE jest największą niezależną firmą prowadzącą sieci restauracji w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka rozwija również działalność w Europie Zachodniej, Rosji, Chinach oraz Stanach Zjednoczonych. Spółka jest notowana na GPW od 2005 r.

(ISBnews)