„Dzień wykupu obligacji ustalony został na 29 lipca 2021 roku. Obligacje wyemitowane zostaną, jako obligacje na okaziciela, niemające formy dokumentu i w dniu emisji zostaną zapisane w systemie rejestracji zdematerializowanych papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW" – czytamy w komunikacie.

Obligacje będą oprocentowane w skali roku, według zmiennej stopy procentowej równej stawce WIBOR dla depozytów sześciomiesięcznych (WIBOR 6M), powiększonej o marżę odsetkową w wysokości 1,05 %. Oprocentowanie płatne będzie w sześciomiesięcznych okresach odsetkowych, podano również.

„Emitent uprawniony będzie do wykupienia 100% lub 50% obligacji przed dniem wykupu, w dniu 29 lipca 2019 r. Premia należna obligatariuszom z tytułu wcześniejszego wykupu wynosi 1%" – czytamy dalej.

Orbis podejmie działania niezbędne do wprowadzenia obligacji do alternatywnego systemu obrotu dłużnymi papierami wartościowymi, w terminie 90 dni od dnia emisji.

Hotele grupy Orbis działają pod działają pod markami Sofitel, Pullman, MGallery, Novotel, Mercure, ibis, ibis Styles i ibis budget. Na koniec 2015 roku sieć Grupy składała się z 108 hoteli, dysponujących około 18,8 tys. pokoi. Większość z nich (64 obiekty) funkcjonowało w Polsce.

(ISBnews)