Zadanie obejmuje "roboty w zakresie projektowania, dostaw, realizacji konstrukcji, prac wykończeniowych, ziemnych transportu wewnętrznego, holowania, rozładunku i odbioru, przeprowadzenia prób" - czytamy w komunikacie.

Strony zobowiązały się dołożyć należytej staranności w celu doprowadzenia do podpisania Umowy przyrzeczonej w terminie do 10 października br., podano również.

W kwietniu br. Grupa Lotos podawała, że w jej rafinerii rozpoczęto prace ziemne związane z budową głównych instalacji Projektu EFRA, polegające na umacnianiu gruntu, czyli palowaniu pod instalację produkcji wodoru (HGU) oraz pracach na terenie budowy kompleksu koksowania, w ramach którego powstaną instalacje opóźnionego koksowania (DCU) i odsiarczania benzyny (CNHT). Równolegle prowadzone były prace przy budowie budynku elektroenergetycznego oraz estakady pod rurociągi.

(ISBnews)