Zysk brutto wyniósł 12,07 mln zł wobec 12,33 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 144,79 mln zł w II kw. 2016 r. wobec 137,47 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2016 r. spółka miała 18,56 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 21,14 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 270,83 mln zł w porównaniu z 271,62 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2016 r. wyniósł 13,78 mln zł wobec 17,57 mln zł zysku rok wcześniej.

"Wyniki sektora motoryzacyjnego w Polsce sprzyjają rozwojowi spółek z branży leasingu. [...] W pierwszej połowie 2016 roku rynek Car Fleet Management (dalej CFM) rozwijał się stabilnie. Na koniec czerwca 2016 roku flota Grupy Masterlease, jednego z liderów polskiego rynku, wyniosła łącznie 29 429 samochodów. W ciągu pierwszego półrocza 2016 roku Grupa sfinansowała 6 154 nowych samochodów. Dynamika dostaw jest o 25,6% wyższa w porównaniu do pierwszego półrocza 2015 roku. W porównaniu do stanu na dzień 31 marca 2016 roku, flota finansowana przez Grupę PCM wzrosła łącznie o 1 414 pojazdów. Ilość środków sfinansowanych w drugim kwartale wyniosła 3 128 samochodów, co stanowi wzrost o 21,6% w stosunku do ilości środków sfinansowanych w drugim kwartale roku ubiegłego" - czytamy w raporcie.

Grupa Masterlease jest niezależnym podmiotem świadczącym w Polsce usługi leasingowe i usługi zarządzania flotą, tj. car fleet management. Jednostką dominująca grupy jest notowana na GPW od 2014 r. Prime Car Management.

(ISBNews)