Zysk operacyjny wyniósł 7,88 mln USD wobec 1,41 mln USD zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 17,35 mln USD w I poł. 2016 r. wobec 17,87 mln USD rok wcześniej.

Agroton Public Limited jest największym producentem nasion słonecznika na Ukrainie, czwartym pod względem wielkości produkcji producentem pszenicy oraz piątym producentem mleka. Prowadzi działalność we wschodniej części Ukrainy. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.

(ISBnews)