Warszawa, 01.09.2016 (ISBnews) - Konsorcjum Stali odnotowało 17,79 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2016 r. wobec 0,6 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Spółka podała wcześniej, że według wstępnych danych jej skonsolidowany wynik netto za II kw. wyniósł 17,79 mln zł, co stanowi wzrost o 17,2 mln zł w stosunku do drugiego kwartału roku poprzedniego.

Zysk operacyjny wyniósł 22,36 mln zł wobec 1,47 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 344,07 mln zł w II kw. 2016 r. wobec 299,18 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2016 r. spółka miała 23,05 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 7,09 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 600,45 mln zł w porównaniu z 583,61 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2016 r. wyniósł 23,61 mln zł wobec 6,75 mln zł zysku rok wcześniej.

Konsorcjum Stali S.A. działa w branży produkcji zbrojeń budowlanych oraz jedną z największych firm zajmujących się dystrybucją wyrobów hutniczych w Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r.

(ISBnews)