"Walne zgromadzenie spółki, niniejszym zmienia § 2 pkt 2 uchwały nr 7 zwyczajnego walnego zgromadzenia z dnia 19 maja 2015 r. w przedmiocie upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego w celu nabycia akcji własnych spółki [...] uchylając go i nadając mu nowe następujące brzmienie: 2) cena nabycia za jedną akcję własną nie będzie niższa niż 24,0 zł ani wyższa niż 500,0 zł" - czytamy w komunikacie.

Pozostałe postanowienia uchwały nr 7 zwyczajne go walnego zgromadzenia z dnia 19 maja 2015 r. pozostają niezmienione, podano także.

W maju 2015 roku Akcjonariusze AmRest Holdings zdecydowali o upoważnieniu zarządu do nabywania do 1,75 mln akcji spółki za 24-250 zł za sztukę. Nabyte akcje mogą zostać przeznaczone wyłącznie na potrzeby realizacji opcji na akcje w ramach jakichkolwiek istniejących lub przyszłych motywacyjnych programów opcji menedżerskich dla uczestników takich programów, podano wówczas.

AmRest Holdings SE jest największą niezależną firmą prowadzącą sieci restauracji w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka rozwija również działalność w Europie Zachodniej, Rosji, Chinach oraz Stanach Zjednoczonych. Spółka jest notowana na GPW od 2005 r.

(ISBnews)