"Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić z dniem 30 września 2016 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki Vivid Games S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł każda, oznaczone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem 'PLVVDGM00014':
a) 16 500 000 akcji serii A,
b) 8 800 000 akcji serii B,
c) 296 465 akcji serii C,
d) 2 000 000 akcji serii D,
e) 349 000 akcji serii E" - czytamy w uchwale.

Na początku sierpnia br. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny sporządzony przez Vivid Games w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji. Vivid Games złożył prospekt 31 grudnia 2015 roku.

Vivid Games S.A. działa na rynku gier od 2006 r. Spółka zajmuje się produkcją gier na smartfony i konsole przenośne. Dotychczas najważniejszym tytułem w dorobku firmy jest światowy hit "Real Boxing". W czerwcu 2012 r. Vivid Games zadebiutował na rynku NewConnect.

(ISBnews)