"Zarząd Rafako [...] 29 września 2016 r. otrzymał pismo od Energa Elektrownie Ostrołęka S.A. (zamawiający) zawiadamiające o planowanym od 01.03.2018 r. odstawieniu bloku nr 1 do kapitalnego remontu. W związku z czym termin realizacji umowy, o której Spółka informowała w RB 46/2014 ulegnie zmianie na 3 kwartał 2018 roku" - czytamy w komunikacie.

Termin może ulec dalszym przesunięciom ze względu na to, że zamawiający zastrzegł możliwość zmiany terminu odstawienia bloku nr 1, zastrzeżono.

W październiku 2014 r. konsorcjum firm Rafako (lider, z udziałem 58%) i OMIS podpisało z firmą Energa Elektrownie Ostrołęka umowę, której przedmiotem jest redukcja NOx w kotłach OP-650 w Elektrowni Ostrołęka B. Wartość umowy to 149,9 mln zł netto. Termin na wykonanie przedmiotu mowy określono wówczas na 38 miesięcy od dnia podpisania mowy.

Rafako S.A. jest największym w Europie producentem kotłów oraz urządzeń ochrony środowiska dla energetyki. Oferuje generalną realizację bloków energetycznych opalanych paliwami kopalnymi. Większościowym akcjonariuszem spółki jest PBG w upadłości układowej. W 2015 r. spółka miała 1,55 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)