"Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę o wprowadzeniu z dniem 4 października 2016 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 1 800 000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii G emitenta o wartości nominalnej 1 zł każda" - czytamy w komunikacie.

We wrześniu Mercator Medical przydzielił wszystkie oferowane akcje serii G w liczbie 1,8 mln sztuk, po cenie 17,5 zł za sztukę.

Grupa Mercator Medical podaje, że jest liderem w Polsce oraz jednym z kluczowych graczy w Europie Środkowo-Wschodniej na rynku jednorazowych rękawic medycznych. Należy do niej zakład produkcyjny w Tajlandii o wydajności około 110 mln rękawic miesięcznie. Grupa działa globalnie w ponad 50 krajach. W 2013 r. spółka debiutowała na GPW, pozyskując z emisji akcji 29 mln zł.

(ISBnews)