"Wyżej wspomniane umowy podpisano w wyniku rozstrzygnięcia przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego nr 2016/7 na 'Dostawę komputerów stacjonarnych, komputerów przenośnych i tabletów dla Jednostek Administracji Państwowej', ogłoszonego przez zamawiającego - Centrum Usług Wspólnych z siedzibą w Warszawie, działającego jako Centralny Zamawiający" - czytamy w komunikacie.

Konsorcjum podpisało 94 umowy dla poszczególnych jednostek administracji rządowej objętych zamówieniem, reprezentowanych przez Centrum Usług Wspólnych, podano także.

Konsorcjum zobowiązane jest do wykonania przedmiotu umów w terminie do 40 dni od daty zawarcia umów, przy czym w części zamówienia w nieprzekraczalnym terminie 15 grudnia 2016 r.

NTT System S.A. jest największym, polskim producentem komputerów stacjonarnych, dostarczanych zarówno pod marką własną, jak i markami zleconymi. Firma należy do grona czołowych dystrybutorów akcesoriów, podzespołów oraz urządzeń peryferyjnych w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r.

(ISBnews)