O 1.217,0 mln zł wyższe są dochody z CIT, a dochody z VAT są wyższe o 483,0 mln zł.

Nie założono wpływów z podatku od sprzedaży detalicznej, które wcześniej zaplanowano na 1.590,560 mln zł. W pozycji "Pozostałe dochody podatkowe" zaplanowano jednak wpływy wynikające z planowanego wprowadzenia nowego rozwiązania mającego na celu zwiększenie obciążeń podatkowych handlu wielkopowierzchniowego w kwocie 1.200,00 mln zł.

Wyszczególnienie PW 2016 Prognoza 2017 (sierpień) Prognoza 2017 wrzesień)
Dochody podatkowe 275.216.002 299.845.770 301.155.210
z tego:
Podatek od towarów i usług 129.284.000 143.000.000 143.483.000
Podatek akcyzowy 65.250.000 69.000.000 69.000.000
Podatek od gier 1.383.000 1.709.000 1.709.000
CIT 26.100.000 28.600.000 29.817.000
PIT 48.600.000 51.000.000 51.000.000
Podatek od kopalin 1.180.000 1.000.000 1.000.000
Podatek od niektórych
instytucji finansowych 3.419.000 3.937.000 3.937.000
Podatek od sprzedaży
detalicznej 472.640 1.590.560 brak pozycji
Pozostałe dochody
podatkowe 2 9.210 1.209.210

>>> Czytaj też: Pieniądze się znalazły. Inwestorzy giełdowi i markety uratują budżet