Wiceminister SWiA odpowiadał w środę w Sejmie na pytania Anny Kwiecień, Edwarda Siarki i Piotra Króla (PiS) w sprawie współpracy z Agencją Frontex.

Zaznaczył, że zasadniczym celem działań Agencji jest ochrona zewnętrznych granic UE, co stanowi jeden z kluczowych środków dla zapobiegania kryzysowi uchodźczemu i zabezpiecza niezbędną integralność i funkcjonowanie strefy Schengen.

Według Skiby zaangażowanie Polski do tych działań jest ponadstandardowe i wykracza poza poziom zaangażowania innych państw członków UE. "To zgodne z naszą polityką, która stawia na pierwszym miejscu ochronę granic zewnętrznych UE" - zaznaczył. Dodał, że nasz kraj zakłada nie tylko utrzymanie, ale intensyfikację wsparcia udzielanego Frontexowi dla radzenia sobie z kryzysem migracyjnym.

Frontex działa wieloaspektowo, a jego praca dotyczy takich elementów, jak koordynacja współpracy operacyjnej między państwami członkowskimi, zarządzania granicami zewnętrznymi, w tym zapewnienia wsparcia dla państw członkowskich w sytuacjach wymagających zwiększonej pomocy technicznej i operacyjnej na granicach zewnętrznych - mówił Skiba.

Unijna agencja działa też w obszarze szkoleń dla funkcjonariuszy, analiz ryzyka, rozwoju badań mających znaczenie dla kontroli granic zewnętrznych, koordynacji wspólnych akcji powrotowych uchodźców i wdrażania systemów informacyjnych o zagrożeniach pojawiających się na granicach zewnętrznych - wyjaśnił.

Skiba przypomniał, że w kontekście kryzysu migracyjnego działania operacyjne koordynowane przez Frontex, to misje wsparcia w punktach i sektorach granic zewnętrznych UE, zidentyfikowanych na podstawie analizy ryzyka. W ramach misji funkcjonariusze wsparcia z różnych państw członkowskich są wcielani do zespołów lokalnych służb granicznych. Wysyłany jest też sprzęt techniczny wspierający takie akcje na granicach lądowych, morskich i powietrznych. W Polsce z agencją współpracuje komendant główny Straży Granicznej.

Wiceminister podał, że na koniec września we wspólnych operacjach koordynowanych przez Frontex brało udział 85 funkcjonariuszy Straży Granicznej. 39 jest w Grecji, 32 w Bułgarii i 14 w Rumunii, Hiszpanii, Włoszech, na Łotwie, Węgrzech i Słowacji - wyliczył Skiba. W samym Frontexie pracuje 5 funkcjonariuszy, jako eksperci narodowi - dodał. Przypomniał, że kolejnych siedmiu realizuje zadania w ramach innych unijnych misji.

"To absolutnie nie jest koniec i nasze zaangażowanie zostanie zwiększone" - zadeklarował Skiba.

Siedziba Frontexu znajduje się w Warszawie, trwają negocjacje w sprawie przedłużenia funkcjonowanie tej agencji naszej w stolicy – podkreślił wiceminister. (PAP)