Fachowcy.pl Ventures 

Fachowcy.pl Ventures miała 1 788 klientów korzystających z abonamentowej usługi obecności w internecie na koniec września br., czyli o 125% więcej niż przed rokiem, podała spółka. >>>>  

Monnari Trade 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży towarów osiągnięte we wrześniu br. przez Monnari Trade wyniosły ok. 14 mln zł i były niższe o 15,15% niż rok wcześniej (16,5 mln zł), podała spółka. >>>> 

PKO BP 

Piotr Alicki złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka zarządu PKO Banku Polskiego (PKO BP) z uwagi na powołanie go na prezesa Krajowej Izby Rozliczeniowej (KIR), podała spółka. >>>>  

Asseco Poland 

Asseco Poland zainwestowała w polski start-up - spółkę Modulus, zajmującą się tworzeniem zaawansowanych rozwiązań chmurowych oraz świadczeniem usług w zakresie projektowania UI/UX. Jest to pierwsza tego typu inwestycja Asseco na polskim rynku. >>>>  

Outdoorzy 

Outdoorzy złożyła wniosek o wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NewConnect i planuje zadebiutować na nim w IV kwartale 2016 r., poinformowała spółka. Firma realizuje przyjęty plan rozwoju i pracuje obecnie nad uruchomieniem nowej wersji sklepu, podano również. >>>> 

Aforti Holding 

Grupa Aforti Holding utworzyła spółkę zależną Aforti Collections, specjalizującą się w zarządzaniu należnościami z wykorzystaniem szerokiego wachlarza narzędzi windykacyjnych, poinformowała spółka. Wejście w nowy obszar działalności to element realizacji strategii Grupy, podano także. >>>>  

Best

Best podjął uchwałę w sprawie emisji do 500 000 obligacji serii R1 o łącznej wartości nominalnej do 50 mln zł, która będzie skierowana do inwestorów detalicznych, podała spółka. Zapisy na obligacje serii R1 będą przyjmowane od 10 do 19 października br. >>>> 

Murapol 

Grupa Murapol zakupiła kolejne działki przy ul. Buforowej we Wrocławiu o łącznej powierzchni blisko 1,7 ha za kwotę około 8,2 mln zł netto. Na nabytych gruntach planuje realizację III etapu inwestycji Nowa Toskania, w ramach którego w trzech budynkach zaoferuje klientom ok. 300 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej przekraczającej 12 tys. m2, podała spółka. >>>> 

Komputronik 

Komputronik szacuje jednostkowe przychody ze sprzedaży na ok. 467,4 mln zł w II kw. r.obr. 2016/2017 (zakończonym 30 września) wobec 439,4 mln zł rok wcześniej (+6,4%, a w ujęciu porównywalnym z włączeniem Komputronik Biznes +11,8%), podała spółka. >>>> 

Redan

Szacunkowa wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży towarów zrealizowanych przez Grupę Redan wyniosła 49 mln zł we wrześniu 2016 r. i była o 9% wyższa niż rok wcześniej, podała spółka. W okresie 9 miesięcy br. sprzedaż grupy wyniosła 430 mln zł i była wyższa o 12% niż przed rokiem. >>>>  

Grodno 

Grodno zawarło z 5 osobami fizycznymi przedwstępną umowę ws. nabycia 100% udziałów spółki Bargo za szacunkowo od 12,5 do 14 mln zł, podała spółka. Grodno oczekuje, że po pełnym zintegrowaniu operacyjnym Bargo, posiadające 9 punktów sprzedaży, przyniesie min. 2 mln zł EBITDA rocznie. >>>> 

Gino Rossi 

Sprzedaż grupy Gino Rossi spadła we wrześniu br. o 10,2% r/r i wyniosła łącznie 21,4 mln zł, podała spółka. >>>>  

PCC Rokita 

PCC Rokita otrzymała decyzję w sprawie umorzenia postępowania administracyjnego przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) w sprawie wymierzenia kary pieniężnej spółce, poinformowała spółka. >>>>  

MLP Group 

MLP Group rozpoczęło budowę centrum dystrybucyjnego dla sieci Makro Polska w parku logistycznym MLP Pruszków II. Obiekt o powierzchni 10,1 tys. m2 zostanie oddany do użytkowania w I kw. 2017 r., poinformowała spółka. >>>>  

JSW 

Krzysztof Mysiak zrezygnował z funkcji wiceprezesa Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) ds. handlu, podała spółka. >>>>  

Copernicus Capital TFI 

Copernicus Capital TFI uruchomi w najbliższym czas dwa lub trzy nowe fundusze inwestycyjne zamknięte, w tym fundusz nieruchomościowy i fundusz absolutnej stopy zwrotu, poinformował prezes Marcin Billewicz. Towarzystwo przygląda się także segmentowi REIT. >>>> 

PGNiG 

Długopis cyfrowy do biur obsługi klienta, system pozwalający oszczędzać energię przez komputery i laptopy oraz mikrokogenerator gazowy zostały wybrane w konkursie "Warsztaty Innowacyjnych Pomysłów", organizowanych przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG), Agencję Rozwoju Przemysłu (ARP) oraz Izbę Gospodarczą Gazownictwa (IGG), poinformowali organizatorzy konkursu. Wybrane projekty zostaną wdrożone przez PGNiG Obrót Detaliczny, podano również. >>>> 

Unibep

Unibep podpisał umowę z Ochnik Development AD na generalne wykonawstwo budynku mieszkalnego przy ulicach Dzielnej i Pawiej w Warszawie, podała spółka. Wartość umowy to 37,99 mln zł netto. >>>> 

TelForceOne 

Sebastian Sawicki wraz z podmiotem zależnym Kaps Investment i wezwali do sprzedaży ok. 1 141 461 akcji spółki TelForceOne, reprezentujących 13,93% głosów po 3,1 zł za akcję, podano w komunikacie. >>>>  

Tauron Polska Energia 

Tauron Polska Energia zawarł z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi (PSE) umowę sprzedaży energii elektrycznej na pokrywanie strat powstałych w sieci przesyłowej w 2017 roku, podała spółka. Wartość kontraktu to ok. 283 mln zł.>>>> 

Kino Polska TV 

Cable Television Networks & Partners (CTN&P), spółka zależna Kino Polska TV, zaakceptowała warunki umowy z Emitelem dotyczące przede wszystkim rozpowszechniania lub rozprowadzania przez Emitel programu Zoom TV w multipleksie MUX8, podało Kino Polska TV. >>>> 

J.W. Construction   

Grupa J.W. Construction Holding zawarła 438 umów deweloperskich, przedwstępnych umów sprzedaży oraz płatnych rezerwacji w III kwartale 2016 r. (wobec 466 rok wcześniej), podała spółka. Szacowana liczba lokali które zostaną rozpoznane w przychodach Grupy Kapitałowej za III kwartał wynosi ok. 490 sztuk (wobec 84 rok wcześniej). >>>>  

J.W. Construction Holding utworzył rezerwę o szacowanej wartości 9,23 mln zł, podała spółka. >>>>  

PKN Orlen 

Do listopada potrwają prowadzone przez Orlen Upstream prace poszukiwawcze złóż ropy i gazu w gminie Lipinki w Małopolsce. Długość odwiertu Lipinki-OU1 ma wynieść 2100 m. Z początkiem 2017 r. spółka planuje kolejne wiercenia poszukiwawcze i rozpoznawcze. >>>>  

Skarbiec TFI 

Wartość aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) wyniosła 16 235,3 mln zł na koniec września, podała spółka. Miesiąc wcześniej wartość aktywów wynosiła 16 221,2 mln zł.